Paket tip cihazlar hava koşullandırma sektörünün en önemli konularından birini oluşturur. Bunun en önemli nedeni sunduğu kullanım esnekliğidir. Bu özelliği paket tipi cihazları müşteriler, inşaatçılar, yükleniciler ve mühendisler için çekici kılar.

“Paket tip” tanımlaması fabrikada monte edilen oda klimaları ve merkezi konut tipi cihazlardan, büyük kapasiteli absorpsiyonlu ve santrifüj su soğutucularına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar.

Paket tip cihazlarının genel özellikleri;

  • Bileşenleri fabrikada uyumlu hale getirilmiştir.
  • Performansları fabrikada belirlenmiştir.
  • Fabrikada montajı yapılmıştır.
  • Dış borulama ve kabloma azdır
  • İç veya dış ortama yerleştirilebilirler.

Paket tipi klima cihazları ticari ve endüstriyel olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Genel olarak nominal kapasitesi 18 kw kadar olan cihazlar ticari, 18 kw üzeri endüstriyel olarak kabul edilir

  • paket klima sistemleri
  • izmir paket klima sistemleri
  • paket klima sistemleri izmir
  • paket klima sistemleri